ریزپردازنده

تمرینات ریز پردازنده (مباحث میان‌ترم)

پرسش‌های برنامه‌نویسی و کدهای درس ریزپردازنده (مباحث میانترم) از لینک های زیر قابل دریافت است. دانلود فایل سؤالات (فایل PDF با حجم ۱M)  دانلود برنامه‌ها (فایل zip با حجم ۲M) مشاهده آنلاین کد