مهندسی نرم افزار

برنامه فاز بندی پروژه

برنامه فاز بندی پروژه کلاس چین به شرح آمده در ادامه مطلب منتشر شد.   نام فاز هدف فاز دستاورد ها و فراورده ها تاریخ اتمام یک شناخت محدوده سامانه شناخت کنش گرها[۱] شناخت جزئیات موارد کاربرد[۲] نمودار موارد کاربرد[۳] مشخصات موارد کاربرد[۴] فهرست مستندات واژه نامه ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ دو کشف …

مهندسی نرم افزار

معرفی سامانه نرم افزاری جامع دانشگاهی

UNIVERSAL VIEW یک سامانه نرم افزاری جامع در امور آموزشی، سامانه ای است که قادر به مدیریت و اتوماسیون سازی تمامی بخش های یک نهاد آموزشی، اعم از امور مربوط به ثبت نام، انتخاب واحد، برگزاری کلاس ها، منابع آموزشی، ارزشیابی دروس، اعلام نتایج، مسابقات علمی و تفریحی، امور فرهنگی، …